Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu Fantastyczne-Zakupy.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Fantastyczne-zakupy.pl dostępnego pod adresem http://fantastyczne-zakupy.pl/.

 2. Właścicielem Sklepu Fantastyczne-Zakupy.pl jest Miłosz Sabuda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fantastyczne-Zakupy.pl Miłosz Sabuda z siedzibą w Bestiwnie przy ul. Ofiar Wojny 3, 43-512 Bestwina, NIP: 652-156-06-96, Regon: 072884141, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@fantastyczne-zakupy.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: +48531936594 w godz. 18.00 – 20.00 w dni robocze oraz pisemnie na adres: ul. Ofiar Wojny 3, 43-512 Bestwina.

 4. Właściciel Sklepu Internetowego Fantastyczne-Zakupy.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 5. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Fantastyczne-Zakupy.pl, o którym mowa w ust. 2 powyżej;

 6. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 7. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 9. Sklep – Sklep Internetowy Fantastyczne-Zakupy.pl dostępny pod adresem internetowym http://fantastyczne-zakupy.pl/.

 10. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 12. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

II. Oferta sklepu

 1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.

 2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.

 3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

 4. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez e-mail lub telefonicznie.

 2. Złożenie zamówienia przez Klienta na stronie sklepu lub poprzez e-mail stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia na stronie sklepu wymaga kliknięcia przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.

 3. Klient niezwłocznie otrzymuje e-mail zawierający treść zamówienia i linkiem, za pośrednictwem którego Klient potwierdza zgodność danych teleadresowych.

 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

 5. Sprzedający dokłada należytej staranności aby termin realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Informacje o terminie realizacji zamieszczone przy opisach produktów mają charakter poglądowy i nie są wiążące. Termin realizacji zamówienia zostanie podany w mailu, o którym mowa, odpowiednio, w ust. 3 lub 4 powyżej. Jednakże w każdym przypadku termin realizacji zamówienia nie przekroczy 14 dni.

 6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty otrzymania przez sklep potwierdzenia danych.

 7. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.

 8. O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mialem, w którym będzie podany nr przesyłki, nazwa firmy (Poczta Polska, Kurier) zajmującej się profesjonalnym doręczaniem przesyłek.

 9. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są doręczane w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty wysłania zamówienia (nadania przesyłki).

 10. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty wysłania zamówienia (nadania przesyłki).

 11. W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek o których mowa w pkt. 9 i 10 sprzedawca prosi Klienta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub emaliową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe).

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.

 13. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

 15. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w ust. 7.

IV. Płatności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, warunków promocji czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko oznaczonych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami.

 2. Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:

  1. płatność za pobraniem – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki (tylko do 1000 zł wartości zamówienia - zamówienia powyżej kwoty 1000 zł nie są wysyłane za pobraniem)

  2. płatność przelewem – 98 1140 2004 0000 3802 5347 5018 (mBank), Fantastyczne-Zakupy Miłosz Sabuda, ul. Ofiar Wojny 3, 43-512 Bestwina (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia) – płatność za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia w terminie do 7 dni. W przypadku braku płatności Sprzedający będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku płatności w ww. terminie Sprzedający może w terminie 10 dni skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

  3. płatność kartą – poprzez terminal internetowy DotPay lub PayU - płatność za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia w terminie do 7 dni. W przypadku braku płatności Sprzedający będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku płatności w ww. terminie Sprzedający może w terminie 10 dni skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

 4. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.

 

V. Koszty wysyłki

Koszty wysyłki dostępne są poniżej:

Przesyłki krajowe:

Kurier Pocztex - przesyłka rejestrowana, ubezpieczona do 1000 zł:

Waga od 0 do 30 KG 

* Kurier Pocztex (przedpłata na konto) – 19,99 zł

* Kurier Pocztex (pobranie) – 29,99 zł

Przesyłki pobraniowe są dostępne tylko dla zamówień o wartości nie przekraczającej 1000 zł.

 Koszt przesyłek o ciężarze większym niż 30 KG jest ustalany indywidualnie.

Przesyłki zagraniczne:

Wszystkie przesyłki zagraniczne to priorytety, wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas dostawy do 2 tygodni. Na koszt przesyłki składa się: opłata zasadnicza, traktowanie przesyłki jako poleconej oraz ubezpieczenie od wartości przesyłki. Koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie. Zamówienie z dostawą zagraniczną należy opłacić z góry przelewem na konto sklepu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu odnotowania wpłaty za zamówienie.

VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wzór można pobrać tutaj), w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  1. wiadomością e-mail, na adres reklamacje@fantastyczne-zakupy.pl,

  2. w formie pisemnej, na adres ul. Ofiar Wojny 3, 43-512 Bestwina

 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. Gwarancja 

 1. Do produktów objętych gwarancją producenta są załączone karty gwarancyjne. W przypadku braku pieczątki sklepu w karcie gwarancyjnej – prosimy o wysłanie karty gwarancyjnej na adres sklepu wraz z podaniem nr zamówienia.

 2. W przypadku wykrycia wady lub usterki należy odesłać produkt wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu na adres Producenta lub autoryzowanego Serwisu – adresy podane w karcie gwarancyjnej.

VIII. Wady rzeczy sprzedanej

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 3. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. Dołączenie kopii paragonu fiskalnego lub faktury VAT pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji.

 4. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar.

IX. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

 1. W przypadku gdy doręczana przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

 2. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (nr tel. +48531936594; e-mail: reklamacje@fantastyczne-zakupy.pl)

 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (nr tel. +48531936594; e-mail: reklamacje@fantastyczne-zakupy.pl)

 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia wady towaru lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.

 5. W przypadku zaginięcia przesyłki:

  1. przesyłki za pobraniem – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Sprzedawca postara się (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) zrealizować zamówienie. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.

  2. Przesyłki opłaconej – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.

 6. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca czeka na rozstrzygnięcie reklamacji i dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłaty za zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji.

X. Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Fantastyczne-Zakupy.pl z siedzibą w Bestwinie przy ul. Ofiar Wojny 3, posługujący się adresem e-mail: biuro@fantastyczne-zakupy.pl

 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@fantastyczne-zakupy.pl

 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia.

 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom niezbędnym do realizacji zawartej umowy takim jak: spedytorzy, dostawcy realizujący wysyłki bezpośrednio do danego klienta, firmy ubezpieczające przesyłki oraz firmy świadczące obsługę płatności drogą elektroniczną.

 5. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

 6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 11. Administrator informuje także, iż nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany i ich nie profilujemy.

XI. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

  2. Włączoną obsługę Java Script,

  3. Aktywny adres e-mail.

 2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.

 

XII. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  3. Numer telefonu.

 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

  1. Firmę,

  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

  5. Numer telefonu.

 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania a jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

 3. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 3. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 3. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.

 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 5. Termin wypowiedzenia umowy przez Właściciela Sklepu w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.

 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl..

 3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 5. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. Zarejestrowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianach poprzez e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

 6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.